Wie is wie

Mauretta Zwartjes - Booker / office
Is bij Hebbes sinds oktober 2004

email: mauretta@hebbes.nl
Wouter Kirchjunger - Manager / Booker / office
Is bij Hebbes sinds juni 1987.

email: wouter@hebbes.nl
Joyce Hesterman - booker
Is bij Hebbes sinds voorjaar 2018.

email: joyce@hebbes.nl
Dani Bradwolff - Setbegeleider / Figuratiebooker
Is bij Hebbes sinds zomer 2015.
Harry Klooster - Adviseur
Is bij Hebbes Casting sinds zomer 2009.
Arianda Schepens / Casting-director
Is bij Hebbes sinds 1997.